Bảng báo giá hút bể phốt của công ty chúng tôi như sau
♦ Xe 1 khối = 380.000 (đồng)

♦ Xe 2 khối = 480.000 (đồng)

♦ Xe 3 khối = 580.000 (đồng)

♦ Xe 4 khối = 680.000 (đồng)

♦ Xe 5 khối = 780.000 ( đồng)

♦ Xe 6 khối = 880.000 (đồng)

(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Bảng giá trên đã được sự đồng ý niêm yết cuả nhà nước và công ty  vệ sinh môi trường đô thị Đông Đô

Thông tin liên hệ

Hotline: 0963 313181  Hoặc 024 6687 1916